0 All Booked All Booked All Booked 113 Truyền giảng Giáng Sinh https://agapevietnam.com/?event=water-baptism&event_date=2020-12-25&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-12-25

Truyền giảng Giáng Sinh


  • 1800.785.876 Call
Đăng ký 2020-12-25 18:30 2020-12-25 21:30 Asia/Krasnoyarsk Truyền giảng Giáng Sinh

“Ọt-nan thưa với Đa-vít rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi, hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cộ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay; tôi dâng cho hết cả” (câu 23).

15 Tú Xương, Phường 8, Quận 3. Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam info@imithemes.com

“Ọt-nan thưa với Đa-vít rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi, hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cộ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay; tôi dâng cho hết cả” (câu 23).

The Schedule

10:00 - 11:00 Tea time
11:00 - 12:00 Vol. 58, No. 6, Pg 56
12:00 - 13:00 Speech by our lead organizer
13:00 - 14:00 Closing lesson by Philipino