Test

Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự sống đời đời. Đứng trước nhu cầu công việc Chúa, chúng ta hãy cúi đầu phủ phục trước Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa của đời sống mình để

Đọc tiếp

Đức Tin Hay Sự Chữa Lành

Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự sống đời đời. Đứng trước nhu cầu công việc Chúa, chúng ta hãy cúi đầu phủ phục trước Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa của đời sống mình để

Đọc tiếp