Tình nguyện

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Tín lý

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Các khoá học

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Nhóm tế bào

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Ban chăm sóc

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Kết nối

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Lời chứng: Thành Quả Của Sự Tin Kính

Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều

Đọc tiếp

Tại Sao Điều Này Lại Xảy Đến Cho Tôi?

Tại sao điều này lại xảy đến cho chính tôi? Tôi sẽ phải chịu đựng với sự thử thách này ra sao? Và nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Những câu hỏi như vậy luôn là tâm điểm của những lo lắng đang vây quanh tôi. Tôi luôn muốn

Đọc tiếp

Công Tác Y Tế – Xã Hội Tỉnh Đăk Nông Từ Đầu Năm 2018

Vào đầu tháng 2/2018, Hội Thánh trên toàn tỉnh Đăk Nông ghi nhận được thông tin của nhiều Hội Thánh trong tỉnh về sự kiện hạn hán đã gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của tín hữu và Hội Thánh ở vùng sâu vùng xa. Tình trạng thiếu

Đọc tiếp