Bài Giảng

Bài Giảng

-

Hội Thánh Tin Lành Agape Thế Hệ Mới là một trong những chi hội trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Agape Việt Nam với khải tượng là “Dấy lên một thế hệ mới làm vinh hiển danh Chúa, qua đời sống được biến đổi và mang ảnh hưởng đến cộng đồng.”

Bạn đã sẵn sàng để được dấy lên để trở thành một phần của thế hệ mới, sẵn lòng để cho Chúa biến đổi con người, đổi mới tâm trí, tái tạo lại một tấm lòng mới theo Lời Chúa dạy không?

Hãy cùng lắng nghe những bài giảng mỗi Chúa Nhật để lời Chúa biến đổi đời sống cá nhân bạn, để bạn sẽ trở nên mới mỗi ngày.

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con. (Thi thiên 119:105)