Dâng Hiến

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI DÂNG HIẾN?

-

Bạn sẽ muốn dâng hiến vì hai lý do thật đơn giản:

Thứ nhất, BẠN MUỐN BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA vì bạn biết rằng mọi sự bạn có là thuộc về Chúa, mọi sự bạn nhận được là do Chúa ban cho.

I Sử Ký 29:14 “Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài.”

Thứ hai, BẠN YÊU CHÚA QUÁ NHIỀU VÀ BẠN KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM GÌ CHO CHÚA, cho nên bạn muốn dâng hiến để góp phần vào công việc trong nhà của Chúa.

I Sử Ký 29:17 “Lạy Đức Cha Trời của con! Con biết rằng Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng. Về phần con, con vui lòng dâng các vật nầy với lòng chân thành của con. Bây giờ, con thấy dân Chúa ở đây cũng hiến dâng cho Chúa cách vui lòng.”

II Cô-rinh-tô 9:7 “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.”

THÔNG TIN TÀI KHOẢN DÂNG HIẾN CÁC CHI HỘI

-
TÊN CHI HỘI SỐ TÀI KHOẢN
CHI HỘI AGAPE THẾ HỆ MỚI STK Thư ký HT: NGUYEN THI HUONG TRAM
NGÂN HÀNG ACB
STK: 21363777
*Khi dâng hiến vui lòng để lại tên và SĐT để chúng tôi liên hệ gửi biên nhận xác nhận khoản dâng.
CHI HỘI AGAPE NAM SÀI GÒN Stk: 140610261000050
Ctk: Đỗ Trọng Tín
NH: ACB
CHI HỘI AGAPE MÙA GẶT THỦ ĐỨC Đang cập nhật
CHI HỘI AGAPE JERUSALEM HÀ NỘI TK dâng hiến gửi về Thư ký Trần Ngọc Quỳnh
0011004396500
Ngân hàng VCB