GIỚI THIỆU

Chào mừng đến với Hội Thánh Tin Lành AGAPE VIETNAM

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

HTTL Agape Việt Nam đã trải qua 25 năm (1991 - 2016) với nhiều giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Chúng tôi tự hào là Hội Thánh địa phương xây dựng với Phương châm và mục tiêu rõ ràng; đó là Kính Chúa, yêu người lân cận hết lòng. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức long trọng và ấm áp với sự tham dự của toàn thể Giáo Hội Agape khắp mọi miền đất nước.

NĂM 1991 : Ngày Phục Sinh 1991, Hội Thánh được thành lập với 12 tín hữu là sinh viên các trường Đại học tại TP. HCM
1991 – 1996 : Gia đình Agape tập trung truyền giáo cho SV – HS tại TP. HCM.
2006 – 2010 : Hội Thánh Tin Lành Agape Vietnam tập trung vào mục tiêu xây dựng Hội Thánh địa phương vững mạnh , giáo dục, huấn luyện và đào tạo nhân sự.
2011 – 2016 : Giai đoạn phục hồi và môn đồ hoá
Hiện tại : HTTL AGAPE Việt Nam đang có 8 Mục sư, 32 Truyền đạo và 80 Nhân sự Hội Thánh. Chúng tôi đã mở 24 Chi hội Agape địa phương tại những tỉnh sau đây: Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Yên, DakLak, Lâm Đồng, Bình Phước, TP. HCM , Long An , Quảng Ngãi, Vĩnh Long, ĐồngTháp, Tiền Giang với số lượng tín hữu trên 1.000 người

CÁC MỤC VỤ

Theo giới luật của Tin Lành, mục sư là người chăn chiên nhưng không có quyền thay mặt Chúa Kitô ban phúc, xá…

Theo giới luật của Tin Lành, mục sư là người chăn chiên nhưng không có quyền thay mặt Chúa Kitô ban phúc, xá…

Theo giới luật của Tin Lành, mục sư là người chăn chiên nhưng không có quyền thay mặt Chúa Kitô ban phúc, xá…

Theo giới luật của Tin Lành, mục sư là người chăn chiên nhưng không có quyền thay mặt Chúa Kitô ban phúc, xá…

Theo giới luật của Tin Lành, mục sư là người chăn chiên nhưng không có quyền thay mặt Chúa Kitô ban phúc, xá…

Đặt chỗ tham dự