Hội Thánh TL Agape Mùa Gặt Thủ Đức

Giới Thiệu Về Hội Thánh

About Church
Hội Thánh TL Agape Mùa Gặt là một trong những chi hội trực thuộc Hội Thánh TL Agape Việt Nam tại số 4 Đường 41, Phường Linh Đông, TP. Thù Đức.

Hội Thánh TL Agape Mùa Gặt được thành lập vào ngày 1/6/1996 dưới sự dẫn dắt của Mục sư Dương Quang Vinh. Số tín hữu trong Hội Thánh hiện tại là từ 30 đến 40 thành viên với 1/3 là các bạn sinh viên thanh viên và 2/3 là những người lao động.

Trong tuần Hội Thánh thường dành thời gian để học Kinh Thánh và cầu nguyện vào các tối thứ bảy từ 19.30 đến 21.00 và thờ phượng Thiên Chúa vào sáng Chủ Nhật từ 9.00 đến 10.30.

Khải tượng: Nhìn thấy Đức Chúa Trời được vinh hiển qua những đời sống được biến đổi và mang ảnh hưởng đến cộng đồng.

Quản Nhiệm Hội Thánh: Mục sư Dương Quang Vinh

Số điện thoại: 0903630621;

Email: onespiritv@yahoo.com

Facebook: Vinh Duong (Vietnam Agape Church)

Youtube: Muc sư Duong Quang Vinh

Thông Tin Về Hội Thánh

Church Information

Mục Sư Quản Nhiệm Chi Hội Thông Tin Liên Hệ Giờ Sinh Hoạt
MỤC SƯ

DƯƠNG QUANG VINH

🏠 Hội Thánh Agape Mùa Gặt Thủ Đức   Học Kinh Thánh và cầu nguyện: – Tối thứ bảy:19.30 đến 21.00
SĐT: 0903630621 ⏰ Giờ thờ phượng: 09:00 – 10:30 sáng Chúa Nhật hàng tuần
Email: onespiritv@yahoo.com 📍 Địa chỉ: số 4 Đường 41, Phường Linh Đông, TP. Thù Đức.