17:30 - 19:15 Chúa Nhật hàng tuần From
15 Tú Xương. P.VTS. Q3. TP HCM